Laddstolpar

Vi har nu ersatt de uttjänta motorvärmarna på 28 av våra parkeringar med nya laddstolpar från Chargenode. Stolparna är i drift och har redan börjat användas på sina håll. Instruktioner för dig med laddplats finns att tillgå här Infoblad boxar 2023. Naturvårdsverket bidrar med 50% av installationskostnaden!