Ny belysning i trapphus och källare

Styrelsen har upphandlat ny energisnål belysning i form av sensorstyrda LED-lampor till våra trapphus och förråds-/källargångar. Morgans El har fått uppdraget och bytet av befintliga armaturer har påbörjats redan denna vecka. De fortsätter så långt de hinner före semestrarna, men kommer troligen att få utföra det sista när de är tillbaka igen.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Ny belysning i trapphus och källare

Ny belysning på gården

I veckan har lamporna på våra stolpar bytts ut mot modernare varianter med LED-ljuskälla. Bättre ljus och lägre energiförbrukning. Inom kort byts även motsvarande ljuskälla på väggen vid TG24, samt att en ny installeras på gaveln där det inte funnits någon tidigare.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Ny belysning på gården

Tvättstugan vid TG 14-18 stängd vecka 49

Tvättstugan vid Tångringsgatan 14-18 kommer hållas stängd för renovering och byte av torkutrustning under vecka 49 (3/12 – 7/12).

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Tvättstugan vid TG 14-18 stängd vecka 49

Byte av garageportar

Styrelsen har med hjälp av HSB upphandlat byte av garageportar. Bytet är preliminärt planerat till vecka 33 efter semestrarna.

Portarna byts till nya takskjutportar med motor. Samtidigt åtgärdas karmkonstruktioner (ruttet trä) och nya kantskyddsjärn med bättre konstruktion monteras.

Ytterligare information kommer att delas ut i postboxarna.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Byte av garageportar

Ny torkutrustning i tvättstugorna

Byte av torktumlare och torkskåp till nya lågenergimodeller kommer att utföras i båda tvättstugorna och värmefläktarna i torkrummen kommer ersättas med cirkulationsfläktar och avfuktare. De gamla centrifugerna kommer att avlägsnas.

I anslutning planeras även en översyn av väggytorna i respektive tvättstuga.

Datum är inte fastställda ännu då vi avvaktar besked från leverantörer/hantverkare.

Tvättstugan vid Tångringsgatan 6 kommer att åtgärdas först.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Ny torkutrustning i tvättstugorna

Stadgeändring, extra- och årsstämma 2018

På grund av lagändringar måste föreningens stadgar ändras. Styrelsen föreslår därför byte av stadgar till HSB:s normalstadgar 2011 version 5. Vi har idag samma stadgar i version 4. Formellt måste beslutet tas vid två på varandra följande stämmor och för att påbörja bytet har kallelse till extrastämma 26/3 2018 kl. 17.30 skickats ut i helgen.

Efterföljande behandling kommer att ske vid ordinarie årsstämma 8/5 2018 kl 17.30. Kallelse kommer skickas ut i laga ordning.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Stadgeändring, extra- och årsstämma 2018

Snabbare bredband

Styrelsen har förnyat avtalet med Bredbandsbolaget och därigenom får alla boende högre hastighet inom kort. Kostnaden för föreningen är oförändrad och styrelsen har beslutat att det även i fortsättningen kommer att ingå i månadsavgiften. Den nya hastigheten är 250  Mbit nedströms och 100 Mbit uppströms. Den nya hastigheten gäller preliminärt fr.o.m. första februari. Ytterligare information från Bredbandsbolaget kommer att distribueras i samband med uppgraderingen.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Snabbare bredband

Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

I enlighet med stadgarna och med stöd av bostadsrättslagen har styrelsen beslutat att fr.o.m. första januari 2017 ta ut en avgift vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Redan pågående uthyrningar påverkas inte förrän det är dags att förnya dem. Det gäller alltså samtliga ansökningar som inkommer fr.o.m. 2017-01-01. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på årsbasis och fördelas månadsvis per påbörjad månad. Prisbasbeloppet 2017 är 44800kr, drygt 370kr per månad. I samband med detta skall även en ny blankett användas vid ansökan.

För mer info och blankett, se sidan Andrahandsuthyrning.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand