• Nyhetsbrev #1 februari 2024

    Styrelsen vill låta meddela att vi snart har en lösning på adaptrar för motorvärmare till de nya el-laddstolparna. Inkom gärna med intresse om du vill kunna nyttja stolpen som motorvärmare igen.Meddela ditt intresse skriftligt i postlådan som finns vid expeditionen på Tångringsgatan 24 eller via mejl styrelsen@lisselhagen.seMer info kommer till de som visar intresse för…


  • Prisjustering laddstolpar

    Priset kommer från 15:e mars att justeras till 4,20 kr/kwh inkl. moms för att täcka föreningens kostnader vid laddning av elfordon. Priset är rörligt och kan komma att förändras framgent.


  • Årsredovisning för 2022

    Här kan årsredovisning för 2022 hämtas: Årsredovisning för räkenskapsår 2023 kommer under våren 2024 och kommer att presenteras på föreningsstämman.