Andrahandsuthyrning

Om du t.ex. tillfälligt ska studera eller arbeta på annan ort kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Observera dock att du alltid måste ha tillstånd från styrelsen. Utan tillstånd riskerar du att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen kan säga upp dig för avflyttning. Detta regleras i bostadsrättslagen.

Observera att samma regler gäller även om lägenheten upplåts utan att någon hyra/avgift tas ut. Så kallad andrahandsupplåtelse.

Vanliga skäl kan vara:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn som t ex ska studera
  • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
  • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
  • uthyrning till närstående

Ju längre hyrestiden är, desto starkare måste skälen vara.

Så här gör du

Ansök skriftligt till styrelsen om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Observera att vi i normala fall inte ger tillstånd längre än sex månader åt gången. Blankett finns längst ner på sidan eller hämtas hos HSB.

Vilka regler gäller?

Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har ”skäl” enligt bostadsrättslagen. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Avgifter

Från första januari 2017 tas en avgift ut vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på årsbasis och fördelas månadsvis per påbörjad månad. Prisbasbeloppet för 2023 är 52,500 kr, vilket motsvarar ca 437 kr per månad. Avgiften är av avdragsgill vid beräkning av den skattepliktiga hyresinkomsten.

Hur mycket tar man betalt?

Hyran ska vara skälig, om den inte är det kan du bli återbetalningsskyldig till hyresgästen i efterhand. Läs mer om hyressättning hos Sveriges Domstolar: https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/hyra-ut-bostadsratt-i-andra-hand/.

Skriv kontrakt

Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Din egen hemförsäkring täcker inte andrahandshyresgästen.

Tänk också på att

  • Du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.
  • Om du räknar med att uthyrningen kommer att pågå längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blankett finns nedan eller hos hyresnämnden.

Blanketter