A till Ö

Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse
Se separat sida: Andrahandsuthyrning

Billaddning
28 av våra parkeringsplatser är utrustade med laddbox. Om du hyr en av dessa platser finner du instruktioner för laddning här: Infoblad boxar 2023. Observera att laddning i motorvärmaruttag eller garage ej är tillåtet.

Barnvagnar
Plats för barnvagnar finns i cykelrummen. Barnvagnar får inte förvaras i trapphus med undantag för Industrigatan 26/28 där de får förvaras under trappen. Räddningstjänsten kräver att utrymningsvägarna hålls fria.

Brandskydd
Rökning och användande av öppen eld är förbjudet i alla gemensamma utrymmen. Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i förråden. Trapphus och förrådsgångar skall hållas fria från alla slags föremål. Mopeder får inte förvaras i cykelrummen.

Bredband
Föreningen har tecknat avtal med Telenor (fd Bredbandsbolaget) om bredband samt bredbandstelefoni till samtliga lägenheter. Avtalad hastighet är 250 Mbit vid nerladdning och 100 Mbit vid uppladdning. För närvarande tas ingen separat avgift ut för detta. Upp till 1 Gbit kan fås mot avgift. Om ni vill nyttja dessa tjänster kontaktar ni Telenor.

Cyklar
Cykelrum finns i varje hus, cykelställ finns även utanför husen. Det är inte tillåtet att kedja fast cyklar vid träd eller räcken. Cyklar som förvaras i cykelrummen skall vara i brukbart skick och vara märkta med namn och adress. Om cykeln inte är i bruk bör den förvaras i eget förråd.

Expeditionen
Expeditionen ligger på Tångringsgatan 24. I brevinkastet kan meddelanden lämnas till styrelse och fastighetsskötare. För närvarande har expeditionen inga öppettider.

Fastighetsskötsel
Föreningen har avtal om fastighetsskötsel med HSB Dalarna. Om ni behöver komma i kontakt med dem ringer ni enklast till kundtjänst på telefon 010-303 27 00.

Fågelmatning
Fåglar får inte matas så att nedsmutsning eller sanitär olägenhet uppstår. Att mata fåglar från fönster eller balkong är inte tillåtet.

Försäkringar
Boende skall teckna hemförsäkring, men behöver inte teckna bostadsrättstillägg då  föreningen har avtal med Länsförsäkringar om bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Tillägget ingår i månadsavgiften.

Garage
Se separat sida: Garage

Inre fond
Till varje lägenhet finns en inre fond vars behållning kan användas för reparation och underhåll av lägenheten. Se sidan Inre fond för mer information och instruktioner för uttag.

Internet
Se Bredband.

Kabel-TV
Föreningen har avtal med Tele 2 (f.d. Comhem) och deras basutbud ingår i månadsavgiften. Ytterligare kanaler/paket kan köpas till på egen bekostnad. Kontakta dem via Tele2.se eller telefon 90 200.

Köksfläktar
Endast kolfilterfläktar är tillåtna. Fläktar inkopplade till ventilationssystemet stör ventilationen.

Låsöppning
Föreningen har avtal med Securitas om låsöppning. Viktigt att namn står vid dörr och i port. Öppning direktfaktureras till den boende som begär öppning, 800 kr inkl. moms (2019). Telefonnummer finns anslaget vid port.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer. I de flesta fall när lägenhetsnummer efterfrågas är det föreningens egna nummer som löper från 1 till 111. Det andra numret är lantmäteriverkets, t.ex. 1101, 1102, 1301. Dessa nummer upprepar sig för varje trapphus och utan tillhörande adress går det alltså inte att identifiera vilken lägenhet det gäller.

Motioner
Motioner skall i skriftlig form som originalhandling postas till föreningens postadress eller inkommas till föreningens expedition. Skall undertecknas av motionären. Motioner skall enl. stadgarna inkomma innan sista februari för att behandlas styrelsen och av årsstämman.

Nycklar
Till varje lägenhet skall det finnas minst 3 st dörrnycklar. Utöver lägenheten går de till förrådsgångar i egna huset, förrådsgång för att komma till tvättstuga samt sophus. Om ni önskar fler nycklar ska ni kontakta fastighetsskötaren som ordnar med rekvisition. När ni har rekvisitionen vänder ni er till Dalalås som tillverkar nyckeln.

Ordningsregler
Se separat sida: Ordningsregler

Ombyggnader/renovering
Om ni planerar att bygga om lägenheten eller renovera badrum bör ni alltid kontakta styrelsen först. Förändringar som påverkar planritning, väggar, värmesystem kräver tillstånd från styrelsen och måste godkännas innan arbetet påbörjas. Ansökan och ytterligare information får du efter kontakt med styrelsen. Saknas tillstånd kan man bli skyldig att återställa lägenheten även efter avflyttning.

Organisationsnummer
Brf Lisselhagens organisationsnummer är 782600-1807.

Parkeringsplatser
Föreningen har ett antal parkeringsplatser som det är kö till. Möjlighet att ladda bil finns på 28 av dessa, se Billaddning ovan. Anmäl intresse genom att lämna en lapp i brevinkastet till expeditionen. Väntetiden är vanligen några månader. Åtta gästparkeringar finns, fem i korsningen Tångringsgatan/Industrigatan samt ytterligare tre vid gaveln till Tångringsgatan 6. Avgift betalas via app i mobil.

Passagesystem/porttelefon
Entrédörrar och cykelrumsdörrar är elektroniskt låsta dygnet runt. För att låsa upp håller ni upp er tagg mot porttelefonen/läsaren intill dörren. Besökare bläddrar sig fram till den de ska besöka i porttelefonen som sedan ringer upp. För att undvika störningar måste de nattetid slå hela telefonnumret till den de söker i porttelefonen. Tryck 5:a under pågående samtal om ni vill släppa in gästen. För att ändra telefonnummer i porttelefonen kontaktar ni HSB felanmälan. Det går bra att ha mer än ett namn i porttelefonen. Om ni vill beställa extra taggar kontaktar ni Dalalås. Observera att tonsignalering inte alltid är helt tillförlitligt med bredbandstelefoni. Upplever ni problem med detta rekommenderar vi att ni istället låter porttelefonen ringa till er mobiltelefon.

Postboxar
Post och reklam delas ut i postboxarna i varje trapphus. HSB sköter ändringar av namnskyltar både på postboxar och tidningshållare. Om det är något som ska ändras anmäler ni det till HSB:s felanmälan. Använd befintlig reklam/ej reklamskylt enligt önskemål. Det är inte tillåtet att fästa egna lappar eller skyltar på postbox eller tidningshållare.

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs av HSB Dalarna. Observera att skottning av förhyrda parkeringsplatser inte ingår i avtalet. Snöskyffel och kvast finns att låna i sophusen. Parkering framför garagen när snö måste röjas är ej tillåtet och kan medföra att kontrollavgift utfärdas.

Sophantering
Det finns ett sophus på varje gård. I sophusen finns tunnor för brännbart, kompost, pappersinsamling och deponirest  Här finns också batteriholkar, papperspåsar för kompost och snöskyffel att låna vid behov. Större kartonger/emballage, glas och metall får EJ slängas i sophusen. Dessa fraktioner lämnas vid återvinningsstationen på andra sidan Tångringsgatan.

Stadgar
Se separat sida: Stadgar

Styrelsen
Se separat sida: Styrelsen

Städning
Sängkläder, mattor etc. får inte skakas i trapphusen eller från balkonger och fönster. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna p.g.a. brandbestämmelserna och för att trappstädningen ska underlättas.

Störningar
Se separat sida: Störningar

Säkerhetsdörrar
Föreningen har installerat säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter. Avtal finns med Dalalås om periodisk kontroll och smörjning av dörrar och låssystem. Det är inte tillåtet att byta lås eller installera s.k. polislås i dörrarna.

Tvättmaskiner
Egna tvättmaskiner skall kopplas in i badrummet, inte i köket eller något annat utrymme. Tätskikt som skyddar om läckage uppstår finns endast i badrummet. Föreningen tar inte något ansvar för vattenskador som orsakas av tvättmaskiner i lägenheterna.

Tvättstugor
Tvättstugor och torkrum finns vid Tångringsgatan 6A-C samt Tångringsgatan 14-18. Nyckeln hänger utanför dörren. Tvättider finns anslagna vid respektive tvättstuga. Utrustningen i båda består av tre tvättmaskiner, värmeskåp och torktumlare. I torkrummet finns cirkulationsfläktar och avfuktare. Respektera tiderna och städa ordentligt efter er. Glöm inte båda filtren i torktumlaren och silen i avloppsrännan. Det är endast tillåtet att boka en tid åt gången. Samtidig bokning av flera tider, separata eller sammanhängande, är inte tillåtet.

Årsredovisning
Se separat sida: Årsredovisning