Ordningsregler

För allas vår trivsel

Boende i flerfamiljshus kräver ömsesidigt hänsynstagande. Någon kan störas och irriteras av det en annan finner helt OK. Gemensamt har vi alla en strävan att få vårt bostadsområde så trevligt och trivsamt som möjligt.

För att det ska bli så måste vi tänka på att:

 • kl 22.00 till 06.00 skall vi låta våra grannar få nattro
 • snarast anmäla skada som kräver snabb åtgärd
 • alltid stänga entrédörrar och dörrar till källare för att undvika inbrott och stölder
 • lägenheten endast får användas som bostad
 • mattpiskning och annan rengöring av textilier ska ske på därför avsedd plats, inte på balkong eller genom fönster
 • respektera föreningens regler för tvättstugorna
 • då egen tvättmaskin används gäller samma tider som för tvättstugan
 • rastning av hundar och katter inom området inte är tillåten
 • matning av fåglar inte får ske från fönster eller balkong
 • visa hänsyn och inte störa grannar genom högljudd musik o s v
 • biltrafik inom bostadsområdet endast är tillåten för i- och urlastning
 • gällande trafikbestämmelser absolut måste följas – t ex parkeringsförbud
 • cyklar ska placeras i cykelställ eller cykelrum
 • grillning på balkongen inte är tillåten
 • inte kasta fimpar eller dylikt på marken
 • balkonglådor och parabolantenner måste placeras innanför balkongräcket

Vi har alla ett ansvar för att hålla kostnaderna nere, tänk därför på att:

 • följa de regler som gäller för vår sophantering
 • vara aktsam om byggnader och planteringar
 • inte lämna vattenkranar öppna även om vattnet tillfälligt är avstängt
 • i möjligaste mån spara på vatten – i synnerhet varmvatten – t ex genom att duscha snabbt och inte skölja disk i rinnande vatten.

Om vi följer dessa regler får vi alla en bättre och trivsammare boendemiljö.