Garage

Föreningen har 39 st garage som det är kö till. Anmäl intresse genom att lämna en lapp i brevinkastet till expeditionen. Kötiden brukar vara ca 5 år. Ett fåtal av garagen är dubbla. Till dessa är det separat kö. Parkering framför garagen när snö måste röjas är ej tillåtet och kan medföra att kontrollavgift utfärdas.

Billaddning
Laddning av bil är ej tillåtet i garagen.

Garageport

För att öppna den porten använder du den erhållna fjärrkontrollen med 4 st knappar. Det är den översta som är öppning/stängnings knapp. Vid öppning/stängning så hålls knappen intryckt ca 1 sekund tills porten fått signal och börjar röra sig, då kan du släppa knappen och porten öppnas/stängs.

Du har även fått med ett par nycklar, och dessa är till nödfrikopplingslåset som sitter upptill på porten. Vid nödsituationer finns möjlighet att frikoppla portmotorn och öppna porten manuellt. Nycklarna ska bara användas vid nödsituationer och bör förvaras i lägenheten.

Lampan som sitter på portmotorn tänds automatiskt vid öppning och lyser i ca 3 minuter innan den slocknar automatiskt.

Porten har ett automatiskt klämskydd. Om något är i vägen vid stängning så skall den känna av det och öppna igen. Skyddet är mycket känsligt så det är viktigt att att det är rent mellan port och mark. Vintertid kan det bli is/snö som ligger mellan och då kan porten öppna igen så det är viktigt att kontrollera att porten är stängd innan du lämnar garaget.

Vid skadad eller borttappad fjärrkontroll är medlem skyldig att ersätta densamma.

Extra fjärrkontroll kan köpas genom föreningen till självkostnadspris. Priset är ca 800 kr.

Ytterligare instruktioner

Programmering av fjärrkontroll

Upplösning mha nödnyckel (film)