Inre fond

Till varje lägenhet finns en inre reparationsfond som får disponeras av respektive lägenhetsinnehavare för underhåll av lägenheten. Behållningen i fonden kan ses på avierna för månadsavgift alternativt genom att logga in på Mitt HSB. Vid uttag ur fonden tas kontakt med HSB som kontrollerar att täckning finns på fonden och godkänner uttaget.

Från 1:a januari 2017 sker inga ytterligare överföringar till de inre fonderna. Eventuell behållning kvarstår och kan nyttjas vid renovering tills fonden är tömd.

När man utför underhåll i lägenheten och önskar ta ut pengar från den inre fonden kan man göra på två sätt.

1. Du köper det du behöver och betalar kontant. Skriv sedan ut och fyll i blanketten längst ner på sidan. Bifoga kvitton i original och lämna allt i brevinkastet till expeditionen på Tångringsgatan 24. Om allt är i sin ordning så betalas pengarna ut av HSB.

2. Du tar faktura på beloppet, fakturan ska vara ställd på dig själv och inte på föreningen.
Därefter skriver du ut blanketten nedan och fyller i den. Ta blanketten och fakturan i original till HSB:s kontor i Borlänge som stämplar fakturan. Därefter ombesörjer HSB betalning av fakturan. Observera att HSB vill ha minst två veckor till förfallodagen för att säkerställa att fakturan ska kunna betalas i tid.

Blankett för uttag från inre fond

Följande är inte tillåtet

1.Beställa varor eller ställa fakturor i Brf Lisselhagens namn.

2. Ersättning för eget arbete.

3. Gör uttag med kvitton äldre än 6 månader.