Störningar

Trivsel skapar du till stor del själv, men den påverkas även av det som händer omkring dig. Vad som är störande uppfattas olika. Blir du störd av höga ljud ifrån andra lägenheter är det tryggt att ha en oberoende instans att vända sig till under nattetid. Därför har vår bostadsrättsförening anslutit sig till en störningsjour (Securitas trygghetsjour).

Att enstaka gånger höra barn eller en granne som har fest får man räkna med när man bor i en fastighet med flera lägenheter. Det som däremot kan upplevas som störande är hög musik på kvällar och nätter, bråk, skrik eller andra ihållande ljud ifrån lägenheter. I vår bostadsrättsförening ska det vara ”tyst” mellan 22:00–07:00. Detta innebär att hög samtalston, hög musik med mera inte ska förekomma då detta kan störa grannarna.

Första gången en störning sker rekommenderar styrelsen att den som blivit störd tar kontakt med den störande grannen dagen efter för att påtala problemet, samt informera styrelsen (att påtala ett problem till den störande grannen sent på natten kan ibland förvärra situationen och rekommenderas ej av styrelsen). Om detta inte lyckas kan medlemmen därefter ringa till Securitas trygghetsjour.

Securitas har för närvarande en utryckningsavgift på 3740 kr / tillfälle.

I praktiken kommer det att gå till på följande sätt:

  • En anmäld störning bekostas av föreningen, d.v.s. att den anmälande inte behöver betala för anmälan av störning till trygghetsjouren.
  • En konstaterad störning debiteras normalt den störande.
  • Vid missbruk/falsklarm kan den anmälande bostadsrättshavaren få betala för utryckningskostnaden.

Din anmälan behandlas anonymt av störningsjouren och ingen information om vem som kontaktat dem lämnas ut till den störande. Däremot måste du uppge namn, adress och telefonnummer samt vad för typ av störning som pågår för att störningsjouren ska behandla ärendet. Om Securitas larmcentral anser att utryckning ej är nödvändigt kommer detta ej att ske.

Om det är ett pågående brott som sker (t.ex. inbrott, misshandel eller annat som kan lagföras) ska du omgående kontakta Polisen på telefonnummer 112.

I larmrapporten som skickas till styrelsen kommer det att framgå vilken tidpunkt störningen skett, var störningen skett samt vem som har anmält. Information från Securitas kommer endast att behandlas av styrelsen och kommer ej att lämnas ut till övriga boende.