Felanmälan

Brf Lisselhagen är anslutna till HSB:s Fastighetsservice. Vid fel och brister som uppstår i lägenheter eller allmänna utrymmen skall felet alltid anmälas till HSB.

Via telefon:
HSB Felanmälan 010-303 27 00

Via internet:
https://www.hsb.se/malardalarna/kontakt/felanmalan/