Styrelsen 2024

Vårt uppdrag

Styrelsen har som förtroendevald av medlemmarna ansvar att företräda medlemmarna och därigenom säkerställa en ansvarsfull förvaltning och utveckling av föreningens fastigheter. Genom att noggrant planera och genomföra underhållsåtgärder samt strategiskt planera för framtiden strävar styrelsen efter att skapa en trygg boendemiljö och bevara fastighetens långsiktiga värde.

Ordförande
Victor Lundgren

Mitt namn är Victor, jag har bott i föreningen i snart 10 år. Arbetar till vardags som senior system-utvecklare och IT-projektledare.

Sekreterare och utbildningsansvarig
Emma Eriksson

Mitt namn är Emma, till vardags arbetar jag på bank. Jag har bott i föreningen sedan 2020.

Ledamot och informationsansvarig
Malin Bäck

Mitt namn är Malin lever ensam med min Lhasa tjej(hund). Jobbar som lön/systemadministratör. Jag har bott i föreningen sedan senare delen
av 2018.

Ledamot och
tekniskansvarig
Sven-Erik Karlsson

Mitt namn är Sven-Erik, jag arbetar
som it-ansvarig samt med lager
och inköp. Jag har bott i föreningen
sedan 2008.

HSB vald Ledamot
Benjamin Byström

Innehar uppdrag som HSB Ledamot och deltar i föreningens styrelse.