Styrelsen

Ordförande
Lars Gustafsson

Vice ordförande
Niklas Kiesbye

Ledamöter
Göran Herrdin
Linda Söderstad

HSB:s representant
Benjamin Byström