Månad: juni 2020

  • Ny belysning i trapphus och källare

    Styrelsen har upphandlat ny energisnål belysning i form av sensorstyrda LED-lampor till våra trapphus och förråds-/källargångar. Morgans El har fått uppdraget och bytet av befintliga armaturer har påbörjats redan denna vecka. De fortsätter så långt de hinner före semestrarna, men kommer troligen att få utföra det sista när de är tillbaka igen.