Författare: Styrelsen

 • Prisjustering laddstolpar

  Priset kommer från 15:e mars att justeras till 4,20 kr/kwh inkl. moms för att täcka föreningens kostnader vid laddning av elfordon. Priset är rörligt och kan komma att förändras framgent.

 • Nyhetsbrev #1 februari 2024

  Styrelsen vill låta meddela att vi snart har en lösning på adaptrar för motorvärmare till de nya el-laddstolparna. Inkom gärna med intresse om du vill kunna nyttja stolpen som motorvärmare igen.Meddela ditt intresse skriftligt i postlådan som finns vid expeditionen på Tångringsgatan 24 eller via mejl styrelsen@lisselhagen.seMer info kommer till de som visar intresse för…

 • Årsredovisning för 2022

  Här kan årsredovisning för 2022 hämtas: Årsredovisning för räkenskapsår 2023 kommer under våren 2024 och kommer att presenteras på föreningsstämman.

 • Laddstolpar

  Laddstolpar

  Vi har nu ersatt de uttjänta motorvärmarna på 28 av våra parkeringar med nya laddstolpar från Chargenode. Stolparna är i drift och har redan börjat användas på sina håll. Instruktioner för dig med laddplats finns att tillgå här Infoblad boxar 2023. Naturvårdsverket bidrar med 50% av installationskostnaden!

 • Ny belysning i trapphus och källare

  Styrelsen har upphandlat ny energisnål belysning i form av sensorstyrda LED-lampor till våra trapphus och förråds-/källargångar. Morgans El har fått uppdraget och bytet av befintliga armaturer har påbörjats redan denna vecka. De fortsätter så långt de hinner före semestrarna, men kommer troligen att få utföra det sista när de är tillbaka igen.

 • Ny belysning på gården

  I veckan har lamporna på våra stolpar bytts ut mot modernare varianter med LED-ljuskälla. Bättre ljus och lägre energiförbrukning. Inom kort byts även motsvarande ljuskälla på väggen vid TG24, samt att en ny installeras på gaveln där det inte funnits någon tidigare.

 • Tvättstugan vid TG 14-18 stängd vecka 49

  Tvättstugan vid Tångringsgatan 14-18 kommer hållas stängd för renovering och byte av torkutrustning under vecka 49 (3/12 – 7/12).

 • Byte av garageportar

  Styrelsen har med hjälp av HSB upphandlat byte av garageportar. Bytet är preliminärt planerat till vecka 33 efter semestrarna. Portarna byts till nya takskjutportar med motor. Samtidigt åtgärdas karmkonstruktioner (ruttet trä) och nya kantskyddsjärn med bättre konstruktion monteras. Ytterligare information kommer att delas ut i postboxarna.