Kategori: Okategoriserat

 • Årsredovisning för 2022

  Här kan årsredovisning för 2022 hämtas: Årsredovisning för räkenskapsår 2023 kommer under våren 2024 och kommer att presenteras på föreningsstämman.

 • Laddstolpar

  Laddstolpar

  Vi har nu ersatt de uttjänta motorvärmarna på 28 av våra parkeringar med nya laddstolpar från Chargenode. Stolparna är i drift och har redan börjat användas på sina håll. Instruktioner för dig med laddplats finns att tillgå här Infoblad boxar 2023. Naturvårdsverket bidrar med 50% av installationskostnaden!

 • Ny belysning i trapphus och källare

  Styrelsen har upphandlat ny energisnål belysning i form av sensorstyrda LED-lampor till våra trapphus och förråds-/källargångar. Morgans El har fått uppdraget och bytet av befintliga armaturer har påbörjats redan denna vecka. De fortsätter så långt de hinner före semestrarna, men kommer troligen att få utföra det sista när de är tillbaka igen.

 • Ny belysning på gården

  I veckan har lamporna på våra stolpar bytts ut mot modernare varianter med LED-ljuskälla. Bättre ljus och lägre energiförbrukning. Inom kort byts även motsvarande ljuskälla på väggen vid TG24, samt att en ny installeras på gaveln där det inte funnits någon tidigare.

 • Tvättstugan vid TG 14-18 stängd vecka 49

  Tvättstugan vid Tångringsgatan 14-18 kommer hållas stängd för renovering och byte av torkutrustning under vecka 49 (3/12 – 7/12).

 • Byte av garageportar

  Styrelsen har med hjälp av HSB upphandlat byte av garageportar. Bytet är preliminärt planerat till vecka 33 efter semestrarna. Portarna byts till nya takskjutportar med motor. Samtidigt åtgärdas karmkonstruktioner (ruttet trä) och nya kantskyddsjärn med bättre konstruktion monteras. Ytterligare information kommer att delas ut i postboxarna.

 • Ny torkutrustning i tvättstugorna

  Byte av torktumlare och torkskåp till nya lågenergimodeller kommer att utföras i båda tvättstugorna och värmefläktarna i torkrummen kommer ersättas med cirkulationsfläktar och avfuktare. De gamla centrifugerna kommer att avlägsnas. I anslutning planeras även en översyn av väggytorna i respektive tvättstuga. Datum är inte fastställda ännu då vi avvaktar besked från leverantörer/hantverkare. Tvättstugan vid Tångringsgatan…

 • Stadgeändring, extra- och årsstämma 2018

  På grund av lagändringar måste föreningens stadgar ändras. Styrelsen föreslår därför byte av stadgar till HSB:s normalstadgar 2011 version 5. Vi har idag samma stadgar i version 4. Formellt måste beslutet tas vid två på varandra följande stämmor och för att påbörja bytet har kallelse till extrastämma 26/3 2018 kl. 17.30 skickats ut i helgen.…