Månad: mars 2015

  • Årsstämma 2015

    Årets föreningsstämma kommer att hållas den 23:e april klockan 16:00. Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning.

  • Extrastämma 2015

    Extra föreningsstämma hölls den 18:e februari i föreningens lokal på Tångringsgatan 6. Stämman beslutade enhälligt att anta HSB normalstadgar för 2011 version 4. För att stadgeändringen ska verkställas krävs även beslut på kommande ordinarie stämma.