Årsstämma 2015

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 23:e april klockan 16:00.

Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning.