Årsredovisning för 2022

Här kan årsredovisning för 2022 hämtas:

Årsredovisning för räkenskapsår 2023 kommer under våren 2024 och kommer att presenteras på föreningsstämman.