Prisjustering laddstolpar

Priset kommer från 15:e mars att justeras till 4,20 kr/kwh inkl. moms för att täcka föreningens kostnader vid laddning av elfordon.

Priset är rörligt och kan komma att förändras framgent.