Adressändring

Då kommunen behöver adresser till Tunabyggens nya bostadshus som nu uppförs, blir vi tyvärr tvingade att ändra adresser för ett av våra hus. Det är Tångringsgatan 2, 4 och 6 som framöver kommer att heta 6A, B och C. Kommunen registrerar alla ändringar så våra boende ska inte behöva göra något. Eftersom adressändringen utförs i god tid så ska det heller inte behövas någon eftersändning. Kom ihåg dock att ni kan behöva uppdatera era adresser hos de som inte samlar in automatiskt från folkbokföringsregistret. Ändringen kommer preliminärt att registreras veckan efter påsk.