Ventilation

Översyn av ventilationen pågår sedan i höstas och korrigeringar har utförts i ett flertal av våra styrsystem för ventilation. Felen som rättats har lett till att vi ventilerat för mycket vintertid. Vidare skall stickprov på luftflöden och OVK utföras för att vi ska få underlag att gå vidare med översynen. Redan konstaterat är att någon rengöring av ventilationskanalerna inte behövs.