Avveckling av inre reparationsfond

Styrelsen har beslutat att upphöra med överföringar till de inre reparationsfonderna från årsskiftet. Anledningen är att fonderna numer inte fyller någon större funktion och orsakar onödig administration m.m. Eventuell behållning på inre fonden kvarstår och kan nyttjas av respektive bostadsrättshavare som tidigare, men några ytterligare överföringar kommer alltså inte att ske i fortsättningen.

Se sidan Inre fond för mer info