Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

I enlighet med stadgarna och med stöd av bostadsrättslagen har styrelsen beslutat att fr.o.m. första januari 2017 ta ut en avgift vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Redan pågående uthyrningar påverkas inte förrän det är dags att förnya dem. Det gäller alltså samtliga ansökningar som inkommer fr.o.m. 2017-01-01. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på årsbasis och fördelas månadsvis per påbörjad månad. Prisbasbeloppet 2017 är 44800kr, drygt 370kr per månad. I samband med detta skall även en ny blankett användas vid ansökan.

För mer info och blankett, se sidan Andrahandsuthyrning.