Snabbare bredband

Styrelsen har förnyat avtalet med Bredbandsbolaget och därigenom får alla boende högre hastighet inom kort. Kostnaden för föreningen är oförändrad och styrelsen har beslutat att det även i fortsättningen kommer att ingå i månadsavgiften. Den nya hastigheten är 250  Mbit nedströms och 100 Mbit uppströms. Den nya hastigheten gäller preliminärt fr.o.m. första februari. Ytterligare information från Bredbandsbolaget kommer att distribueras i samband med uppgraderingen.