Månad: juni 2018

  • Byte av garageportar

    Styrelsen har med hjälp av HSB upphandlat byte av garageportar. Bytet är preliminärt planerat till vecka 33 efter semestrarna. Portarna byts till nya takskjutportar med motor. Samtidigt åtgärdas karmkonstruktioner (ruttet trä) och nya kantskyddsjärn med bättre konstruktion monteras. Ytterligare information kommer att delas ut i postboxarna.

  • Ny torkutrustning i tvättstugorna

    Byte av torktumlare och torkskåp till nya lågenergimodeller kommer att utföras i båda tvättstugorna och värmefläktarna i torkrummen kommer ersättas med cirkulationsfläktar och avfuktare. De gamla centrifugerna kommer att avlägsnas. I anslutning planeras även en översyn av väggytorna i respektive tvättstuga. Datum är inte fastställda ännu då vi avvaktar besked från leverantörer/hantverkare. Tvättstugan vid Tångringsgatan…