Ny torkutrustning i tvättstugorna

Byte av torktumlare och torkskåp till nya lågenergimodeller kommer att utföras i båda tvättstugorna och värmefläktarna i torkrummen kommer ersättas med cirkulationsfläktar och avfuktare. De gamla centrifugerna kommer att avlägsnas.

I anslutning planeras även en översyn av väggytorna i respektive tvättstuga.

Datum är inte fastställda ännu då vi avvaktar besked från leverantörer/hantverkare.

Tvättstugan vid Tångringsgatan 6 kommer att åtgärdas först.