Byte av garageportar

Styrelsen har med hjälp av HSB upphandlat byte av garageportar. Bytet är preliminärt planerat till vecka 33 efter semestrarna.

Portarna byts till nya takskjutportar med motor. Samtidigt åtgärdas karmkonstruktioner (ruttet trä) och nya kantskyddsjärn med bättre konstruktion monteras.

Ytterligare information kommer att delas ut i postboxarna.