Månad: december 2016

  • Snabbare bredband

    Styrelsen har förnyat avtalet med Bredbandsbolaget och därigenom får alla boende högre hastighet inom kort. Kostnaden för föreningen är oförändrad och styrelsen har beslutat att det även i fortsättningen kommer att ingå i månadsavgiften. Den nya hastigheten är 250  Mbit nedströms och 100 Mbit uppströms. Den nya hastigheten gäller preliminärt fr.o.m. första februari. Ytterligare information…

  • Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

    I enlighet med stadgarna och med stöd av bostadsrättslagen har styrelsen beslutat att fr.o.m. första januari 2017 ta ut en avgift vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Redan pågående uthyrningar påverkas inte förrän det är dags att förnya dem. Det gäller alltså samtliga ansökningar som inkommer fr.o.m. 2017-01-01. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på…

  • Avveckling av inre reparationsfond

    Styrelsen har beslutat att upphöra med överföringar till de inre reparationsfonderna från årsskiftet. Anledningen är att fonderna numer inte fyller någon större funktion och orsakar onödig administration m.m. Eventuell behållning på inre fonden kvarstår och kan nyttjas av respektive bostadsrättshavare som tidigare, men några ytterligare överföringar kommer alltså inte att ske i fortsättningen. Se sidan…