Författare: Styrelsen

 • Snabbare bredband

  Styrelsen har förnyat avtalet med Bredbandsbolaget och därigenom får alla boende högre hastighet inom kort. Kostnaden för föreningen är oförändrad och styrelsen har beslutat att det även i fortsättningen kommer att ingå i månadsavgiften. Den nya hastigheten är 250  Mbit nedströms och 100 Mbit uppströms. Den nya hastigheten gäller preliminärt fr.o.m. första februari. Ytterligare information…

 • Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

  I enlighet med stadgarna och med stöd av bostadsrättslagen har styrelsen beslutat att fr.o.m. första januari 2017 ta ut en avgift vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Redan pågående uthyrningar påverkas inte förrän det är dags att förnya dem. Det gäller alltså samtliga ansökningar som inkommer fr.o.m. 2017-01-01. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på…

 • Avveckling av inre reparationsfond

  Styrelsen har beslutat att upphöra med överföringar till de inre reparationsfonderna från årsskiftet. Anledningen är att fonderna numer inte fyller någon större funktion och orsakar onödig administration m.m. Eventuell behållning på inre fonden kvarstår och kan nyttjas av respektive bostadsrättshavare som tidigare, men några ytterligare överföringar kommer alltså inte att ske i fortsättningen. Se sidan…

 • Årsstämma 2016

  Årets föreningsstämma kommer att hållas den 19:e maj klockan 18:00. Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning. Välkomna!

 • Nya stadgar registrerade

  De nya stadgarna som antogs vid extrastämma och ordinarie årsstämma 2015 har nu registrerats av bolagsverket och är därmed de stadgar som gäller from 2015-09-18. Stadgar för Brf Lisselhagen

 • Inre fond

  Ny sida med information om den inre reparationsfonden finns nu publicerad. Inre fond

 • Stadgeändring 2015

  Papperskopia av HSB normalstadgar för 2011 version 4 distribuerades tillsammans med kallelsen till extrastämman som hölls den 18:e februari. Slutgiltigt beslut tas på stämman den 23:e april.

 • Årsstämma 2015

  Årets föreningsstämma kommer att hållas den 23:e april klockan 16:00. Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning.