Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

I enlighet med stadgarna och med stöd av bostadsrättslagen har styrelsen beslutat att fr.o.m. första januari 2017 ta ut en avgift vid uthyrning/upplåtelse i andra hand. Redan pågående uthyrningar påverkas inte förrän det är dags att förnya dem. Det gäller alltså samtliga ansökningar som inkommer fr.o.m. 2017-01-01. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp på årsbasis och fördelas månadsvis per påbörjad månad. Prisbasbeloppet 2017 är 44800kr, drygt 370kr per månad. I samband med detta skall även en ny blankett användas vid ansökan.

För mer info och blankett, se sidan Andrahandsuthyrning.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Avgift för uthyrning/upplåtelse i andra hand

Avveckling av inre reparationsfond

Styrelsen har beslutat att upphöra med överföringar till de inre reparationsfonderna från årsskiftet. Anledningen är att fonderna numer inte fyller någon större funktion och orsakar onödig administration m.m. Eventuell behållning på inre fonden kvarstår och kan nyttjas av respektive bostadsrättshavare som tidigare, men några ytterligare överföringar kommer alltså inte att ske i fortsättningen.

Se sidan Inre fond för mer info

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Avveckling av inre reparationsfond

Årsstämma 2016

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 19:e maj klockan 18:00.

Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2016

Nya stadgar registrerade

De nya stadgarna som antogs vid extrastämma och ordinarie årsstämma 2015 har nu registrerats av bolagsverket och är därmed de stadgar som gäller from 2015-09-18.

Stadgar för Brf Lisselhagen

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Nya stadgar registrerade

Inre fond

Ny sida med information om den inre reparationsfonden finns nu publicerad.

Inre fond

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Inre fond

Stadgeändring 2015

Papperskopia av HSB normalstadgar för 2011 version 4 distribuerades tillsammans med kallelsen till extrastämman som hölls den 18:e februari. Slutgiltigt beslut tas på stämman den 23:e april.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Stadgeändring 2015

Årsstämma 2015

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 23:e april klockan 16:00.

Kallelse kommer att skickas ut i laga ordning.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2015

Extrastämma 2015

Extra föreningsstämma hölls den 18:e februari i föreningens lokal på Tångringsgatan 6. Stämman beslutade enhälligt att anta HSB normalstadgar för 2011 version 4. För att stadgeändringen ska verkställas krävs även beslut på kommande ordinarie stämma.

Publicerat i Okategoriserat | Kommentarer inaktiverade för Extrastämma 2015